Zen Quỹ – Zen Funds tuyển dụng / đào tạo

Zen Quỹ – Zen Funds tuyển dụng / đào tạo – Zen được thành lập nền tảng với tiền thân là 02 quỹ và phát triển khách hàng dựa trên nền tảng giao dịch tài chính.

Techreal Capital và JFX ASIA

Một trong những giải pháp Hedging và trading Noloss system. Vận hành thông qua việc Trading và ủy thác cùng khách hàng giao dịch trên các thị trường ngoại hối/ chứng khoán phái sinh/ Hàng hóa phái sinh/ Các cổng đầu tư 4.0 và giải pháp đầu tư cho khách hàng.

Các chương trình với

Zen Quỹ : JFX ASIA

Zen EDU : Các mô hình đào tạo trading Noloss Hedging system/ Scalping và Trend

ZEN Trade : Các giải pháp Lots và khối lượng giao dịch

Zen Marketing : Các giải pháp trực tuyến tìm kiếm khách hàng mới nhất – công nghệ tìm kiếm khách hàng .

Hệ thống zen quỹ tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo với các mô hình kinh doanh tại Zen Group với các điều kiện của nhân viên phòng Zen Funds các yêu cầu tuyển dụng và đào tạo như sau:

Zen Quỹ – Zen Funds tuyển dụng / đào tạo

1. Phần tuyền dụng

 • Yêu cầu ứng viên sơ vấn và hoàn thành các bộ câu hỏi trong phiếu sơ  vấn ứng viên
 • Các chuyên ngành tài chính và đầu tư được ưu tiên hàng đầu
 • Các mô hình giao dịch trong thị trường tài chính phái sinh
 • Các cơ chế tuyển dụng ứng viên nắm rõ về : Lương đào tạo / lương thử việc / Lương chính thức

2. Phần đào tạo

 • Bộ phận Zen Quỹ đưa ra target để team zen quỹ nhận các quy trình
 • Zen Quỹ vận hành và lợi nhuận cho khách hàng như thế nào?
 • Các quy trình của tìm kiếm khách hàng và mô hình ZenQuỹ
 • Zen Quỹ Đưa ra các thời khóa biểu như sau
 • 1. Sơ vấn ứng viên
 • 2. Giao dịch trong thị trường ngoại hối
 • 3. Phân bổ tài khoản trong giao dịch
 • 4. Các vấn đề trong tài khoản và lợi nhuận của khách hàng
 • 5. Quy trình tìm kiếm khách hàng và tương tác hệ sinh thái ZEN
 • 6. Các quy trình của lợi nhuận trong ủy thác đầu tư
 • 7. Phân bổ tài khoản và giao dịch quỹ
 • 8. Các mô hình trade cổ phiếu / Forex/ CFD và các thương vụ trong tài chính hiện đại

Ứng viên tham khảo :

www.taichinhnganhang.vn/team

www.taichinhnganhang.vn/zenfunds

www.cfd.vn/apple

www.taichinhchungkhoan.vn/danhmucdautu

www.taichinhbatdongsan.vn/danhmuc

www.zen.com.vn

Chi tiết nhận File và đăng ký

Vui lòng Dowload : ——————> Tại đây

Liên hệ :

Bộ phận tuyển dụng ZEN GROUP

 1. Phòng nhân sự MS Bella Nguyễn 0347342348
 2. Phòng Tuyển dụng Ms Hạnh 0963711301 

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone